Stanowisko Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 10 lutego 2022

Odpowiedź na zapytanie Papuziej Telewizji o stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie legalności wolnych lotów i innych aktywności papug do towarzystwa oraz innych ptaków gatunków obcych – informacja publiczna na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej


From: Media [mailto:media@klimat.gov.pl]
Sent: Thursday, February 10, 2022 8:30 AM
To: tv@papugi.online
Cc: media
Subject: Re: Prośba o interpretację Ustawy o gatunkach obcych

Szanowna Pani Redaktor,

W kontekście ww. pytań, należy zauważyć, iż prawo polskie, za prawem UE, w ramach gatunków obcych wyodrębnia podgrupę inwazyjnych gatunków obcych, zwanych dalej IGO. Lista IGO stwarzających zagrożenie dla Unii opublikowana została w rozporządzeniu wykonawczym Komisji z 2016 r. i jego kolejnych aktualizacjach w 2017 r. i 2019 r. Wobec IGO stwarzających zagrożenie dla Unii obowiązują wprost przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych – a więc przetrzymywania IGOw obiektach zamkniętych, z zastosowaniem wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia ucieczki lub bezprawnego uwolnienia”. Natomiast lista IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, dla których Polska przyjęła podobny rygor jak dla IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 23 ustawy o gatunkach obcych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że większość popularnych ptaków egzotycznych nie należy obecnie do grupy IGO. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że:

„Wyprowadzanie papugi” w sposób uniemożliwiający jej dowolne i niekontrolowane poruszanie się w środowisku (a za taki można uznać  wyprowadzanie „w szelkach na ramieniu”) nie będzie stanowiło „wprowadzania do środowiska” w rozumieniu ustawy o gatunkach obcych.

Podobnie, przewożenie papugi („na wczasy”, do weterynarza czy „od hodowcy z innego miasta”, jako zwierzę towarzyszące) w sposób uniemożliwiający ucieczkę (np. w klatce) nie będzie stanowiło „przemieszczania w środowisku” w rozumieniu ustawy o gatunkach obcych.

Natomiast odnosząc się do gołębi, należy zauważyć, że w Polsce występuje 5 gatunków gołębi: gołąb miejski (objęty częściową ochroną gatunkową), sierpówka (objęta ścisłą ochroną gatunkową), grzywacz (gatunek łowny), siniak (objęty ścisłą ochroną gatunkową), turkawka (objęta ścisłą ochroną gatunkową). Gołębie hodowane w Polsce to różne rasy gołębia miejskiego.

Z poważaniem
Wydział Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
e-mail: media@klimat.gov.pl