wychowanie papug

Czy i jak karać?

Papuzie stada są dość mocno zhierarchizowane. Występują w nich osobniki dominujące, które starają się podporządkować sobie pozostałych członków grupy. Zachowują...

24 marca 2011

Dobre wychowanie

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” – to stare przysłowie idealnie pasuje do naszych pierzastych pupili. Od pierwszego dnia pobytu młodej...

16 marca 2011