Stanowisko Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 20 kwietnia 2022

Odpowiedź na zapytanie Papuziej Telewizji o stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie legalności wolnych lotów papug i sokolnictwa z udziałem ptaków gatunków obcych – informacja publiczna na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej


From: Media [mailto:media@klimat.gov.pl]
Sent: Wednesday, April 20, 2022 3:11 PM
To: tv@papugi.online
Cc: media
Subject: Re: Prośba o interpretację Ustawy o gatunkach obcych

Szanowna Pani Redaktor,

w załączeniu przedstawiamy pełną treść stanowiska, jakie zajęło Ministerstwo na początku stycznia 2022 roku w odpowiedzi na zapytanie od Stowarzyszenia na Rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Krakowie w sprawie Ustawy o gatunkach obcych.

Zasady przedstawione w przekazanym piśmie mają charakter generalny i nie są zróżnicowane w zależności od gatunku obcego. Niemniej jednak co do zasady w decyzjach wydawanych przez rdoś/GDOŚ na płoszenie czy eliminację ptaków przy wykorzystaniu metod sokolniczych nie wpisuje się konkretnego gatunku, przy pomocy którego będzie się dokonywać eliminacji/płoszenia, gdyż derogacja dotyczy gatunków, które będą przedmiotem tej eliminacji /tego płoszenia. Tutejszy organ nie ma zatem informacji, że eliminacja konkretnych gatunków podlegających ochronie prawnej odbywa się przy wykorzystaniu obcych gatunków ptaków.

Z poważaniem
Wydział Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
e-mail: media@klimat.gov.pl